over ons  |   advies  |   contact  |   email  |   gastenboek |    links |    startpagina  |  Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij.
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiŽle producten bij ťťn of meer financiŽle instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiŽle producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiŽle producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiŽle producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen. Als wij u adviseren over een bepaalde financiŽle dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van ťťn van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiŽle producten gaan zoeken.
Hoe zit het met onze beloning?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie. De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Ook advies tegen urendeclaratie is mogelijk .Dit moet vooraf natuurlijk zijn afgesproken. Als u de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt. Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.